MKB Accountant

Kenmerken

Bij de uitoefening van onze dienstverlening mag u van ons verwachten dat wij onpartijdig, integer en onafhankelijk zijn.

Een accountant is een vertrouwenspersoon voor het maatschappelijk verkeer.
Naast die kenmerken zijn er nog andere die centraal staan in onze dienstverlening:

 • Persoonlijke en korte lijnen
  Gezien de kleine omvang van het accountantskantoor heeft u altijd contact met één vast aanspreekpunt.
  Hetgeen betekent dat uw vraag en dienstverlening niet via diverse ‘schijven’ gaat.
  U als cliënt staat bij ons centraal!
 • Deskundigheid
  Vanzelfsprekend mag u van ons, als accountant, verwachten dat wij deskundig zijn op ons vakgebied.
 • Betrouwbaar
  Alle informatie wordt betrouwbaar behandeld.
 • Kwaliteit
  Als Accountant-Administratieconsulent zijn wij verplicht strikte gedrags- en beroepsregels na te leven.
  Deze regels hebben onder andere tot doel de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.
 • Klantgerichtheid
  Bij het verlenen van onze dienstverlening gaan wij klantgericht te werk.
  Hetgeen ten eerste betekent dat wij de gewenste werkzaamheden binnen de overeengekomen voorwaarden zullen uitoefenen.
  Daarnaast mag u van ons verwachten dat wij u proactief adviseren bij de uitoefening van onze werkzaamheden.

 

Accountant administratieconsulent (AA)

Eigenaresse Katharina Zuiderveld is Accountant-administratieconsulent (AA).
De Accountant-Administratieconsulent (AA-Accountant) is een breed geschoolde adviseur.
Die ondernemers in het mkb kan bijstaan op de diverse terreinen van de bedrijfsvoering.
De AA-Accountant is gespecialiseerd in:

   • administratieve dienstverlening
   • jaarrekeningcontrole
   • financiële advisering
   • bedrijfseconomische advies
   • fiscale en branchespecifieke advisering

De AA-Accountant richt zich overigens niet alleen op het mkb, maar is er ook voor beoefenaren van het vrije beroep en richt hij zich ook op verenigingen en stichtingen.

Niet iedereen mag zich accountant noemen.
Het is een wettelijk beschermde titel, net als advocaat of arts.
De titel krijg je pas na een uitgebreide opleiding en enkele jaren praktijkervaring.

Accountants hebben een belangrijke maatschappelijke rol.
Daarom zijn wij gebonden aan strenge regels.
We moeten ons houden aan vijf fundamentele beginselen:

   • professionaliteit
   • intregiteit
   • objectiviteit
   • vakbekwaamheid
   • vertrouwelijkheid

Voor meer informatie omtrent de accountant kunt u kijken op de website van
NBA (http://www.nba.nl).